Binnenmuren - Het bevestigen met mortel op metselwerk, beton of pleister

1

Het draagvermogen van de ondergrond controleren, de scheidingslagen verwijderen en het zuiggedrag nagaan. Eventueel ontstoffen, vochtig maken en nastrijken.

2A AANWIJZING

Alle bouwplaten ELEMENT moeten effen en droog bewaard worden. Indien een bouwplaat ELEMENT als gevolg van onoordeelkundige opslag of om andere redenen iets kromgetrokken is, kan dit doorgaans door lichtjes buigen en aandrukken opnieuw rechtgemaakt worden.

2B AANWIJZING

De pluggaten priemen met een kruiskopschroevendraaier, vooraleer de dotten lijm aan te brengen.

3

Het op maat snijden en uitklinken kan snel en gemakkelijk gebeuren met een decoupeerzaag of snijmes.

4A

Breng de aanzetlijm COL-AK in functie van de effenheid van de ondergrond puntsgewijs (6 – 8 lijm dotten per m2) aan één kant aan.

4B AANWIJZING

De aanzetlijm COL-AK met behulp van een getande spatel altijd over het volledige oppervlak aanbrengen ingeval van het gebruik van het ELEMENT-EL Baby 4. Naargelang de ondergrond is deze techniek ook bij dikkere panelen mogelijk.

5

De kanten van de bouwplaten ELEMENT met aanzetlijm COL-AK instrijken en zo de afzonderlijke elementen aan elkaar vastlijmen.

6A

Wij raden aan ELEMENT waterpas te leggen. Alvorens aan te zetten, waar mogelijk, uitlijningstekens aanbrengen. Het ELEMENT vervolgens met een richtlat en een waterpas aankloppen en zowel de horizontale ...

6B

... alsook de verticale uitlijning van de ELEMENT bouwpanelen afzonderlijk en ten opzichte van elkaar nagaan.

7 TIP

Pluggaten voorboren met een boormachine. Daarna ...

8

... vastpluggen met FIX-FID of FIX-KSD. Opletten voor eventuele water- en elektriciteitsleidingen!

9

Alle elementnaden moeten met stroken glasvezel wapening ARM-100 SK verstevigd worden.

10

De gewapende elementnaden evenals de koppen van de slagpluggen gladstrijken met COL-AK.

11

Het oppervlak mag nu betegeld worden. De verdere vereisten (bijv. afdichtingen omwille van belastingen door vocht) dienen in overeenstemming met de nationale richtlijnen nageleefd te worden.

powered by webEdition CMS