De basis - Kwaliteit met aandacht voor het milieu

Het uitgangsproduct voor onze hardschuimelementen is LUX ELEMENTS®- FOAM, een vochtbestendig, zeer hoogwaardig, blauw gekleurd, geëxpandeerd poly - styreenhardschuim (EPS) met hoge schijnbare dichtheid. De productie van het schuim vindt plaats op een eigen installatie met een milieuvriendelijke methode zonder schadelijke drijfgassen zoals bijv. CO2. Bij dit procédé ontstaan blokken met een groot volume waaruit de meest veelzijdige vormen gesneden kunnen worden, van het gewone bouwpaneel tot en met complexe bouwelementen.

Het hardschuim wordt aan beide zijden voorzien van een speciale mortellaag en vormt zodoende een ideale, minerale ondergrond voor de gebruikelijke bekledingsmaterialen in vochtige ruimtes zoals tegels of pleister. Ter verhoging van de stabiliteit is in de mortellaag een glasvezelweefsel ingebed.

De basis PDF-Document (4.1 MB)

Al bijna 30 jaar worden hardschuimelementen van LUX ELEMENTS met succes in de praktijk ingezet en bewijzen zich daar tot op vandaag. Als modern bouwmateriaal moet het ORIGINAL hoge eisen vervullen. Hiertoe behoort ook altijd het beantwoorden aan de actuele technische eisen en trends en flexibel te zijn. Daarom hechten wij veel belang aan de voortdurende verdere ontwikkeling van het ORIGINEEL en de uitbouw van een modern, systeemgeoriënteerd productassortiment.

OPMERKING: de informatie in deze websites beantwoordt aan de actuele stand van kennis. Dit is geen bindende informatie, technische wijzigingen zijn voorbehouden. Tijdens de plaatsing moet rekening gehouden worden met de bijzondere omstandigheden van elk geval, in het bijzonder wat de bouwfysica, de bouwtechniek en het bouwrecht betreft.

powered by webEdition CMS