Met rechte platen - Badbekleding met planchet

1

De badkuip is gepositioneerd, met behulp van de poten uitgelijnd en de aansluitingen zijn vakkundig gemonteerd.

2

Voor de montage van de kop- en zijbekleding zijn wandaanslagen nodig (telkens ca. 50 x 50 x 500 mm) en aanslagen voor het planchet die op maat gesneden wordt uit restmateriaal.

3

De wandaanslag voor de bevestiging van het kopelement dient eerst gemonteerd te worden.

4

Voor de bekleding raden wij LUX ELEMENTS® -ELEMENT-EL 50 aan. Let tijdens de plaatsing van de wandaanslagen op de elementdikte en de overmaat voor de tegels. De aanslag in functie van de tegeldikte in totaal ca. 65 mm van de badrand terugzetten.

5

De positie van de wandaanslag met een verticale streep markeren. Markering voor boorgaten, midden van de aanslag, boven en onder.

6

Per wandaanslag twee boorgaten met een boor van 8 mm boren.

7

De wandaanslag vasthoude en de slagplug FIX-FID met een hamer inslaan.

8

Het kopelement op maat zagen, met de elementdikte en de overmaat voor de tegels van de badrand inspringen. TIP: om de latere montage te vergemakkelijken, moet het uitklinken voor de grepen in de zone onderaan uitgevoerd worden.

9

Montagelijm COL-MK op de voorzijde van de wandaanslag en de bovenste zijde van het kopelement aanbrengen.

10

Het kopelement vast onder de badrand en tegen de aanslag drukken.

11

Twee schroefpluggen FIX-SD 80 door het kopelement in de wandaanslag vastschroeven.

12

Het zijelement op maat afzagen. Daarbij het uitklinken in de zone van het planchet overeenkomstig de schets en in de zone onderaan uitvoeren omwille van de eenvoudigere montage.

13

De wandaanslag voor het overlangse element en de aanslagen voor het planchetelement monteren zoals reeds beschreven. Daarbij opnieuw rekening houden met de elementdikte en de overmaat voor de tegels.

14

COL-MK op de voorzijde van de wandaanslag en het kopelement alsook op de bovenkant van het zijelement aanbrengen.

15

Het zijelement vast onder de badrand tegen de wandaanslag en het kopelement drukken. De bekledingselementen en de wandaanslag daarna bijkomend telkens met twee schroefpluggen FIX-SD 80 vastmaken.

16

Detailschets hoek.

17

Het planchetelement op maat afzagen en COL-MK op de bovenkant van de planchetaanslagen aanbrengen. Dan het planchet opleggen en vast op de planchetaanslagen en het zijelement drukken.

powered by webEdition CMS