Contactformulier

Uw rechtstreeks contact met LUX ELEMENTS. De velden gemarkeerd met * zijn verplichte velden!

In de sectie "Downloads" vindt u alle brochures als PDF-bestand. U bent ook van harte welkom om deze bij ons als gedrukte versie aan te vragen. Gebruik daarvoor het gratis veld hieronder.

 

Ik heb interesse voor uw producten en had graag wat meer informatie erover.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  *
 
 
     

Uw bericht of uw vragen aan ons:

 
   
     
   

Als u het formulier per e-mail wilt versturen, klikt u op de button "versturen".

Wilt u het formulier wissen, klik dan op "verwijderen".

 VERSTUREN    VERWIJDEREN

U ontvangt daarna een bevestigingsmail van ons.

Indien de verzending van gegevens via het onlineformulier niet zou lukken, kunt u het formulier ook afdrukken en ons uw bericht faxen.

Ons faxnummer is: +49 (0) 21 71 / 72 12 40.

1) Inleiding

Hartelijk welkom op onze website! Wij hechten het grootste belang aan de bescherming van uw gegevens en uw privacy. Wij willen hierna beschrijven welke gegevens wij wanneer, voor welk doel en op welke rechtsgrond verwerken. Hierbij moeten wij u uitleggen hoe onze aangeboden diensten werken en hoe de bescherming van uw persoonsgegevens daarbij wordt gewaarborgd.

De onderstaande privacyverklaring geldt voor de volgende websites van ons:

Persoonsgegevens zijn conform art. 4 punt 1 AVG alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Meer informatie hierover vindt u o.a. in art. 4 punt 1 AVG.

Deze privacyverklaring kan online, bv. op https://www.luxelements.com/lux_nl/impressum.htm#datenschutz, worden opgeroepen.

 

In zoverre wij als rechtmatige grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens ons gerechtvaardigd belang of een gerechtvaardigd belang van een derde (art. 6 lid 1 punt f) AVG) aanvoeren, hebt u het recht van bezwaar conform art. 21 AVG:

Conform art. 21 AVG hebt u het recht

om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.Wij verwerken de persoonsgegevens dan niet meer voor direct marketing of profilering die daarop betrekking heeft.

Na een bezwaar verwerken wij uw persoonsgegevens ook niet voor andere doeleinden, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen (vgl. bijvoorbeeld art. 21 lid 1 AVG, zg. “beperkt recht van bezwaar”).In dat geval moet u vanwege uw specifieke situatie redenen voor het bezwaar opgeven.

U kunt ook om redenen vanwege uw specifieke situatie bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden conform art. 89 lid 1 AVG, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang (vgl. art. 21 lid 6 AVG).

 

Wij zullen u in de afzonderlijke paragrafen ook nogmaals afzonderlijk wijzen op het recht van bezwaar (bv. door de verwijzing: “U hebt recht van bezwaar”), in zoverre dit recht bestaat. Daar vindt u ook meer informatie over de uitoefening van uw recht van bezwaar.

Om de volgende privacyverklaring overzichtelijk te houden, verwijzen wij op verschillende plaatsen door middel van links naar informatie en privacymededelingen op externe websites (vgl. ook paragraaf “Sociale netwerken & externe links” in deze privacyverklaring). Wij doen veel moeite om de links die wij in deze privacyverklaring vermelden ook actueel te houden. Toch is het door de voortdurende actualisering van de websites niet uitgesloten dat links niet juist werken. Indien u een dergelijke link zou opmerken, zouden wij het waarderen, als u ons dit meedeelt, zodat wij de link kunnen actualiseren.

2) Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van art. 4 lid 7 AVG voor de verwerking van persoonsgegevens is:

LUX ELEMENTS GmbH & CO KG
An der Schusterinsel 7
D - 51379 Leverkusen-Opladen

Telefoon +49 (0) 21 71/ 72 12 - 0
Fax +49 (0) 21 71/ 72 12 40
E-mail: info@luxelements.de

3) Contactpersoon voor gegevensbescherming

In geval van vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten in verband met gegevensbescherming, gelieve zich te richten tot:

Bianca Lux
LUX ELEMENTS GmbH & CO KG
An der Schusterinsel 7
51379 Leverkusen-Opladen
Duitsland

Tel.: + 49 (0) 2171-7212-0
E-Mail: datenschutz@luxelements.de

4) Logbestanden

Telkens wanneer u een van onze websites oproept, registreren wij automatisch gegevens en informatie van het systeem van uw apparaat en slaan ze gedeeltelijk op in zg. serverlogbestanden. De gegevens worden bij het oproepen van onze website automatisch overgedragen door uw respectieve browser. Deze gegevens omvatten:

 • het tijdstip van het oproepen van onze website (aanvraag aan de server van de hostprovider),
 • URL van de website van waaruit u onze website hebt opgeroepen,
 • het besturingssysteem dat u gebruikt,
 • type en versie van de browser die u hebt gebruikt,

doel van deze verwerking is de oproepbaarheid van onze website van op uw apparaat en het mogelijk maken van een correcte weergave van onze website op uw apparaat resp. in uw browser. De gegevens helpen ons ook om onze website te optimaliseren en worden voor dit doel anoniem geanalyseerd.

Rechtsgrond voor de verwerking is art. 6 lid 1 punt f) AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om u een geoptimaliseerde website voor uw browser te presenteren en communicatie tussen uw server en uw eindapparaat mogelijk te maken.

De gegevens worden gedurende twee jaar bij ons opgeslagen.

Ontvanger van de gegevens is onze serverhost die in het kader van een verwerkersovereenkomst voor ons werkt.

 

 Recht van bezwaar

 

U hebt recht van bezwaar.

U kunt ons te allen tijde uw recht van bezwaar toesturen resp. meedelen (bv. per e-mail naar datenschutz@luxelements.de).

 De verstrekking van de persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel voorgeschreven en ook niet vereist om een contact te sluiten. U bent ook niet verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken zou echter eventueel tot gevolg kunnen hebben dat u onze website niet resp. niet volledig kunt gebruiken.

5) Cookies

Onze websites maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen om bv. het gebruik van een website handiger te maken of het apparaat van de gebruiker te herkennen en instellingen o.d. op te slaan. In cookies kunnen ingevoerde gegevens en instellingen op een website worden opgeslagen, zodat u ze niet bij ieder nieuw bezoek aan een website opnieuw moet opgeven resp. invoeren. Cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID, waardoor een apparaat waarop het cookie werd opgeslagen kan worden ingedeeld. Daarbij worden in het bijzonder de volgende cookies gebruikt:

 • cookies die een toevallig gegenereerd, concreet identificatienummer bevatten dat u resp. uw apparaat tijdens uw bezoek op onze website identificeerbaar maakt. Deze cookies worden aan het einde van uw bezoek automatisch gewist.
 • cookies die een toevallig gegenereerd, concreet identificatienummer bevatten dat u resp. uw apparaat op onze website identificeerbaar maakt. De duur van de opslag kunt u ofwel in het onderstaande overzicht terugvinden of via uw browser vaststellen door u de cookies te laten weergeven (meestal door op de “i” naast de adresregel, bv. bij Firefox of Google Chrome, te klikken).

Door ons en door diensten die door ons worden gebruikt, worden in het bijzonder de volgende cookies geplaatst:

 

Cookie

Aanbieder/dienst

Termijn

Beschrijving

_ga

Google Analytics

2 jaar

Dient voor de statistische registratie door Google Analytics.

_gat

Google Analytics

10 minuten

In geval van hoge traffic beperkt dit cookie de gegevens die door Google Analytics worden geregistreerd.

_gat_gtag_UA_*_*

Google Analytics

Einde van de sessie

Gebruikersidentificatie/-onderscheiding

drdsgvo_consent
drdsgvo_consent_id

Lux Elements

Eén jaar

Geheugen van de gebruikersinvoer bij de cookiebanner, zodat de banner niet steeds wordt weergegeven.

PHPSESSID

Lux Elements

Einde van de sessie

Dient voor het sessiebeheer voor de gebruikersaanmelding

 

 

Alle cookies die door ons op de respectieve website worden geplaatst en meer informatie hierover kunt u ook steeds door uw browser laten weergeven.

Doel van de verwerking van de rechtstreeks door ons geplaatste cookies is uw gebruik van onze website handig te maken en u de mogelijkheid te bieden instellingen op te slaan.

Rechtsgrond voor de verwerking is art. 6 lid 1 punt f) AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om u een website te presenteren die uw persoonlijke instellingen opslaat en uw bezoek op onze website vereenvoudigt.

 

Recht van bezwaar

U hebt recht van bezwaar.

In uw browserinstellingen kunt u het plaatsen van cookies beperken of volledig verhinderen. U kunt ook instellen dat cookies automatisch worden gewist bij het sluiten van het browservenster.

Hoe u cookies in de courantste browsers wist en de cookie-instellingen wijzigt, vindt u o.a. hier:

De verstrekking van de persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel voorgeschreven en ook niet vereist om een contact te sluiten. U bent ook niet verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken zou echter eventueel tot gevolg kunnen hebben dat u onze website niet resp. niet volledig kunt gebruiken.

Ook andere diensten die door ons worden gebruikt, maken gebruik van cookies. Bij de verschillende diensten vestigen wij apart de aandacht op het gebruik van de cookies.

6) Informatie over Google-diensten

Wij gebruiken op onze websites verschillende diensten van Google LLC (“Google”), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Meer informatie over de afzonderlijke concrete diensten van Google waarvan wij gebruik maken, vindt u in de verdere privacyverklaring terug.

Door de integratie van de Google-diensten verzamelt Google eventueel informatie (ook persoonsgegevens) en verwerkt ze. Daarbij kan niet worden uitgesloten dat Google de informatie ook aan een server in een derde land doorgeeft.

Zoals uit de Privacy Shield-certificering van Google blijkt (op https://www.privacyshield.gov/list onder de zoekterm “Google” te vinden), heeft Google zich verplicht tot naleving van het EU-US Privacy Shield Framework en het Swiss-US Privacy Shield Framework inzake de verzameling, het gebruik en de opslag van persoonsgegevens uit de lidstaten van de EU resp. Zwitserland. Google, met inbegrip van Google LLC en haar honderd procent dochtermaatschappijen in de VS, heeft door certificering verklaard dat het de principes van het Privacy Shield naleeft. Meer informatie hierover vindt u op https://www.google.de/policies/privacy/frameworks/.

Wij kunnen zelf geen invloed uitoefenen op welke gegevens Google werkelijk verzamelt en verwerkt. Google vermeldt echter dat in principe onder andere de volgende informatie (ook persoonsgegevens) kan worden verwerkt:

 

 • protocolgegevens (in het bijzonder het IP-adres)
 • informatie met betrekking tot de locatie
 • ondubbelzinnige applicatienummers
 • cookies en dergelijk technologieën

 

Informatie over de soorten cookies die door Google worden gebruikt, vindt u op https://policies.google.com/technologies/types.

Als u bij uw Google-account bent aangemeld, kan Google de verwerkte informatie naargelang uw accountinstellingen aan uw account toevoegen en als persoonsgegevens behandelen. Google verklaart hierover o.a. het volgende:

Als u niet bij een Google-account bent aangemeld, slaan wij de door ons verzamelde gegevens op met ondubbelzinnige identificatienummers die verbonden zijn met de browser, de app of het apparaat waarvan u gebruikmaakt. Zodoende kunnen wij bijvoorbeeld garanderen dat uw taalinstellingen bij alle browsersessies worden gehandhaafd.

Als u bij een Google-account bent aangemeld, verzamelen wij ook gegevens die wij in uw Google-account opslaan en als persoonsgegevens beschouwen.” (https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/index.html)

Rechtstreeks toevoegen van deze gegevens kunt u verhinderen door zich bij uw Google-account uit te loggen of ook door de overeenkomstige accountinstellingen in uw Google-account uit te voeren. Verder kunt u uw cookie-instellingen wijzigen (bv. cookies wissen, blokkeren e.a.). Meer informatie hierover vindt u onder “5) Cookies”.

Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Google die u hier kunt oproepen:

Informatie over de privacyinstellingen van Google vindt u op https://privacy.google.com/take-control.html

7) Gebruik van Google Analytics

Wij gebruiken op onze websites (https://www.luxelements.com /.de, https://www.m.luxelements.com / de, http://m.luxelements.com / de, http://www.das-original-kanns.de/ ) Google Analytics van Google.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de door u bezochte websites mogelijk maken. Google Analytics kan ook gebruik maken van zogenaamde web beacons (onzichtbare grafische afbeeldingen). Door deze web beacons kan informatie zoals het bezoekersverkeer op websites worden geanalyseerd. De informatie afkomstig van cookies en web beacons over het gebruik van onze website (met inbegrip van het IP-adres van de gebruiker) wordt aan een server van Google, mogelijk in de VS of andere derde landen, overgedragen en aldaar opgeslagen. Deze informatie kan door Google aan contractanten van Google worden doorgegeven.

Informatie over de beschikbare Privacy Shield-certificering van Google en andere relevante gegevens over de gegevensverwerking door Google in het kader van het gebruik van de Google-diensten vindt u in deze privacyverklaring in paragraaf “6) Informatie over Google-diensten” terug.

De volgende soorten gegevens worden door Google verwerkt:

 • online-identificatie (met inbegrip van cookie-identificatienummers)
 • IP-adres
  • Apparaatidentificatie

Meer informatie hierover vindt u bovendien op https://privacy.google.com/businesses/adsservices/.

Wij zetten Google Analytics uitsluitend in met geactiveerde IP-anonimisering (“anonymize IP”). Hierdoor wordt uw IP-adres door Google verkort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Europese Economische Ruimte. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en aldaar verkort.

Verder hebben wij voor het gebruik van Google Analytics met Google een verwerkersovereenkomst gesloten (art. 28 AVG). Google verwerkt de gegevens in onze opdracht om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor ons samen te stellen en om andere diensten in verband met het gebruik van de website of het internet aan ons te leveren. Google kan deze informatie eventueel aan derden doorgeven, in zoverre dit wettelijk is voorgeschreven of in zoverre derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

Door de integratie van Google Analytics streven wij het doel na om het gedrag van gebruikers op onze website te analyseren en daarop te kunnen reageren. Daardoor kunnen wij ons aanbod voortdurend verbeteren.

Rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens die hier wordt beschreven, is art. 6 lid 1 punt f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang dat hiervoor vereist is, is het grote nut van de hiervoor beschreven functies voor ons aanbod. Door de statistische analyse van het gedrag van gebruikers kunnen wij in het bijzonder naargelang de interesse reageren en ons aanbod optimaliseren.

In het kader van de orderverwerking heeft Google het recht om onderaannemers in te zetten. Een lijst van deze onderaannemers kunt u op https://privacy.google.com/businesses/subprocessors/ vinden.

 

Recht van bezwaar

 

U hebt recht van bezwaar.

 

U kunt hiervoor de verwerking van uw gegevens door Google verhinderen door de browserplug-in beschikbaar onder de volgende link te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

U kunt de registratie door Google Analytics ook verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst dat de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoeken van deze website verhindert: Google Analytics deactiveren.

 

Verder kunt u uw cookie-instellingen wijzigen (bv. cookies wissen, blokkeren e.a.). Meer informatie hierover vindt u onder “5) Cookies”.

 

De verwerkte informatie wordt gedurende 26 maanden opgeslagen en na het verstrijken van deze bewaartermijn automatisch gewist.

De verstrekking van de persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel voorgeschreven en ook niet vereist om een contact te sluiten. U bent ook niet verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken zou echter eventueel tot gevolg kunnen hebben dat u onze website niet resp. niet volledig kunt gebruiken.

8) Gebruik van YouTube

Wij gebruiken op onze websites video’s van YouTube. YouTube is een dienst van YouTube LLC (“YouTube”), 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS en wordt erdoor ter beschikking gesteld. YouTube LLC is een dochtermaatschappij van Google LLC (“Google”), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

De integratie van YouTube gebeurt door het inbedden van de service op onze website door middel van een zg. “iFrame”. Tijdens het laden van dit iFrame verzamelen YouTube resp. Google eventueel informatie (ook persoonsgegevens) en verwerken ze. Daarbij kan niet worden uitgesloten dat YouTube resp. Google de informatie ook aan een server in een derde land doorgeeft.

Informatie over de beschikbare Privacy Shield-certificering van Google en andere relevante gegevens over de gegevensverwerking door Google in het kader van het gebruik van de Google-diensten vindt u in deze privacyverklaring in paragraaf “5) Informatie over Google-diensten” terug.

Wij gebruiken YouTube in de zg. “uitgebreide gegevensbeschermingsmodus”. Conform de door Google ter beschikking gestelde informatie kan een video daardoor worden afgespeeld zonder dat het gebruikersgedrag door cookies wordt geregistreerd. Wij verzamelen zelf geen gegevens, als u een YouTube-video bij ons bekijkt.

Door de integratie van YouTube streven wij het doel na om u verschillende video’s op onze website te kunnen presenteren, zodat u ze rechtstreeks op onze website kunt bekijken.

Rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens die hier wordt beschreven, is art. 6 lid 1 punt f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang dat hiervoor vereist is, is het grote nut dat YouTube biedt. Door de integratie van externe video’s ontlasten wij onze servers en kunnen wij desbetreffende middelen elders benutten. Dit kan o.a. de stabiliteit van onze servers verhogen. YouTube resp. Google heeft bovendien een gerechtvaardigd belang bij de verzamelde (persoons-)gegevens om de eigen diensten te verbeteren.

 

Recht van bezwaar

U hebt recht van bezwaar.U kunt ons te allen tijde uw recht van bezwaar toesturen resp. meedelen (bv. per e-mail naar datenschutz@luxelements.de).

Verder kunt u uw cookie-instellingen wijzigen (bv. cookies wissen, blokkeren e.a.). Meer informatie hierover vindt u onder “5) Cookies”.

 

De verstrekking van de persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel voorgeschreven en ook niet vereist om een contact te sluiten. U bent ook niet verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken zou echter eventueel tot gevolg kunnen hebben dat u de inhoud van onze websites niet kunt gebruiken.

9) Registratie fotoportaal

Op onze website http://bilder.luxelements.de/index.php hebt u de mogelijkheid om een gebruikersaccount. te laten aanmaken.

Om toegang te krijgen tot ons fotoportaal neemt u rechtstreeks contact met ons op en wij zullen u uw persoonlijke inloggegevens verstrekken. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Wanneer u het fotoarchief niet langer nodig heeft, stuur ons dan alsjeblieft ook een kort bericht. Wij zullen dan het gebruikersaccount verwijderen..

10) Sollicitatie

Wij bieden u op onze website bovendien de mogelijkheid om voor vacatures te solliciteren en ons uw sollicitatie per e-mail of post te doen toekomen.

Als u ons uw sollicitatie doet toekomen, zullen wij de informatie verwerken die u ons in het kader van de sollicitatie ter beschikking stelt (bv. het e-mailadres, als u ons uw sollicitatie per e-mail doet toekomen).

In zoverre u ons uw sollicitatie elektronisch toestuurt, verwerken wij uw e-mailadres om de sollicitatie te behandelen en om contact met de sollicitant te kunnen opnemen om het verzoek te beantwoorden. In geval van verzending per post verwerken wij de door u verstrekte gegevens. Doel van de verwerking van de persoonsgegevens uit de sollicitatiedocumenten die u hebt toegestuurd, is een geschikte sollicitant te kunnen bepalen.

Rechtsgrond voor de verwerking van uw e-mailadres is art. 6 lid 1 punt f) AVG. Het is ons gerechtvaardigd belang om u de mogelijkheid te bieden te allen tijde bij ons elektronisch te kunnen solliciteren. Rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens uit de sollicitatie is art. 6 lid 1 punt b), art. 88 lid 1 AVG, § 26 lid 1 BDSG-neu (de nieuwe Duitse wet inzake gegevensbescherming).

De sollicitatie-e-mail en de toegestuurde documenten worden zolang bewaard tot er een beslissing voor of tegen de sollicitant is gevallen. In zoverre u ons uw sollicitatiedocumenten per post hebt toegestuurd, vernietigen wij ze na beëindiging van de sollicitatieprocedure, als er geen betrekking resp. samenwerking uit volgt. In zoverre u uw sollicitatie per e-mail naar ons hebt gestuurd, wissen wij de e-mail dienovereenkomstig.

In zoverre wij de verwerking van uw gegevens op ons gerechtvaardigd belang baseren, hebt u recht van bezwaar:

 

Recht van bezwaar

U hebt recht van bezwaar.

U kunt ons te allen tijde uw recht van bezwaar toesturen resp. meedelen (bv. per e-mail naar datenschutz@luxelements.de).

De verstrekking van de persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel voorgeschreven en ook niet vereist om een contact te sluiten. U bent ook niet verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken zou echter eventueel tot gevolg kunnen hebben dat wij uw sollicitatie niet kunnen behandelen.

11) Contactformulier

U hebt de mogelijkheid om door middel van ons contactformulier contact met ons op te nemen en ook onze productcatalogi te bestellen. Als u via ons contactformulier contact met ons opneemt, worden de ingevoerde gegevens in de invoervelden door ons verwerkt. De verplichte velden zijn met een sterretje (“*”) aangeduid.

U kunt bovendien vrijwillig meer gegevens toevoegen. Dit kan de behandeling van uw aanvraag eventueel vereenvoudigen, waardoor wij hem beter kunnen toewijzen.

Verplichte en vrijwillig verstrekte gegevens worden door ons gelijk behandeld.

De door u verstrekte gegevens worden door ons ook in ons ERP-systeem (Enterprise Resource Planning) opgeslagen om uw verzoek centraal te kunnen behandelen. In zoverre u vrijwillig gegevens verstrekt (bv. door uw sector te benoemen), worden ook deze gegevens aldaar bewaard.

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van de verplichte gegevens en de vrijwillig verstrekte gegevens is de contactaanvraag te behandelen en met u contact te kunnen opnemen om het verzoek te beantwoorden. Bovendien verwerken wij de gegevens om u de door u bestelde productcatalogi toe te sturen, u voor uitgekozen evenementen uit te nodigen of u te informeren over personeelswijzigingen in het bedrijf en gewijzigde contactgegevens.

Rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens die hier wordt beschreven, is art. 6 lid 1 punt f) AVG. Het is ons gerechtvaardigd belang om u de mogelijkheid te bieden zich te allen tijde tot ons te kunnen richten, zodat wij uw aanvragen kunnen beantwoorden. Wij hebben bovendien een gerechtvaardigd belang om u bestelde productcatalogi te doen toekomen en u uitnodigingen voor evenementen te sturen.

De verstrekte gegevens worden slechts zolang opgeslagen als voor het voorziene doel noodzakelijk of wettelijk voorgeschreven is.

Ontvanger van de gegevens is onze serverhost die in het kader van een verwerkersovereenkomst voor ons werkt. De gegevens worden bovendien eventueel aan logistieke dienstverleners doorgegeven (bv. als wij u onze productcatalogus moeten toesturen).

 

Recht van bezwaar

U hebt recht van bezwaar.

U kunt ons te allen tijde uw recht van bezwaar toesturen resp. meedelen (bv. per e-mail naar datenschutz@luxelements.de).

De verstrekking van de persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel voorgeschreven en ook niet vereist om een contact te sluiten. U bent ook niet verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken zou echter eventueel tot gevolg kunnen hebben dat u ons contactformulier niet kunt gebruiken of wij u geen catalogus kunnen toesturen.

12) Contact opnemen

U hebt de mogelijkheid om per post, telefonisch, per fax of per e-mail contact met ons op te nemen.

Als u per post contact met ons opneemt, kunnen wij in het bijzonder uw adresgegevens (bv. naam, voornaam, straat, woonplaats, postcode), datum en tijdstip van ontvangst van de post en de gegevens uit uw schrijven zelf verwerken.

Als u telefonisch contact met ons opneemt, kunnen wij in het bijzonder uw telefoonnummer en evt. in het kader van het gesprek op vraag uw naam, uw e-mailadres, het tijdstip van de oproep en details van uw verzoek verwerken.

Als u per fax contact met ons opneemt, kunnen wij in het bijzonder het faxnummer resp. de afzenderidentificatie en de gegevens uit de fax verwerken.

Als u per e-mail contact met ons opneemt, worden in het bijzonder uw e-mailadres, het tijdstip van de e-mail en de gegevens uit de tekst van het bericht (evt. ook bijlagen) verwerkt.

Doel van de verwerking van de voormelde gegevens is de contactaanvraag te behandelen en met de aanvrager contact te kunnen opnemen om het verzoek te beantwoorden.

Rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens die hier wordt beschreven, is art. 6 lid 1 punt f) AVG. Het is ons gerechtvaardigd belang om u de mogelijkheid te bieden zich te allen tijde tot ons te kunnen richten en uw aanvragen te kunnen beantwoorden.

De persoonsgegevens worden gewist, zodra ze niet meer vereist zijn om het doel van het verzamelen ervan te bereiken.

 

Recht van bezwaar

 

U hebt recht van bezwaar.

 

U kunt ons te allen tijde uw recht van bezwaar toesturen resp. meedelen (bv. per e-mail naar datenschutz@luxelements.de).

De verstrekking van de persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel voorgeschreven en ook niet vereist om een contact te sluiten. U bent ook niet verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken zou echter eventueel tot gevolg kunnen hebben dat u de mogelijkheid om contact op te nemen niet kunt benutten resp. dat wij geen contact met u kunnen opnemen.

13) Sociale netwerken & externe links

Wij onderhouden naast deze website ook onze aanwezigheid op sociale media die u via de desbetreffende buttons op onze website kunt bereiken. In zoverre u dergelijke aanwezigheid bezoekt, worden gegevens aan de aanbieder van het sociale netwerk doorgegeven. Het is mogelijk dat er naast de opslag van de gegevens die u concreet op dit sociale medium invoert ook andere informatie door de aanbieder van het sociale netwerk wordt verwerkt.

Bovendien verwerkt de aanbieder van het sociale netwerk de belangrijkste gegevens van het computersysteem van waaruit u het bezoekt – bijvoorbeeld uw IP-adres, het gebruikte processortype en de browserversie.

In zoverre u tijdens het bezoeken van een dergelijke website met uw persoonlijke gebruikersaccount van het respectieve netwerk bent ingelogd, kan dit netwerk het bezoek aan dit account toewijzen.

Doel en omvang van de gegevensverzameling door het respectieve medium en de verdere verwerking van uw gegevens aldaar alsook uw rechten daaromtrent vindt u in de respectieve bepalingen van de respectieve verwerkingsverantwoordelijke terug, bv. op:

Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/

Wij wijzen er bovendien op dat onze websites nog links naar externe websites van derden bevatten, waarbij wij geen invloed hebben op de verwerking van de gegevens op deze externe websites.

14) Gegevensveiligheid

Wij beveiligen onze website en andere systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden. Ondanks regelmatige controles is volledige bescherming tegen alle gevaar echter niet mogelijk.

15) Wijziging van de privacyverklaring

Wetswijzigingen of wijzigingen van onze bedrijfsinterne processen kunnen een aanpassing van deze privacyverklaring noodzakelijk maken.

Voor het geval van een dergelijke wijziging zullen wij u dit boven het opschrift "Privacyverklaring" meedelen.

16) Herroeping

U hebt het recht om ooit gegeven toestemmingen te allen tijde in te trekken voor de toekomst zonder dat de rechtmatigheid van de verwerking die op grond van de toestemming is gebeurd hierdoor wordt aangetast.

17) Rechten van de betrokkene

U het in principe de volgende rechten:

 • recht van inzage (art. 15 AVG)
 • recht op rectificatie (art. 16 AVG)
 • recht van bezwaar (art. 21 AVG)
 • recht op gegevenswissing (art. 17 AVG)
 • recht op beperking van de verwerking (art. 18 e.v. AVG)
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG)

Gelieve vragen van deze aard te richten tot datenschutz@luxelements.de. Gelieve in acht te nemen dat wij bij dergelijke vragen moeten verzekeren dat het werkelijk om de betrokkene gaat.

U hebt behoudens een ander administratiefrechtelijk of gerechtelijk rechtsmiddel het recht om bezwaar te maken bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Op onze website vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

powered by webEdition CMS