Veiligheidsinformatiebladen

Een veiligheidsinformatieblad is een gestructureerd document met informatie over de risico's van een gevaarlijke stof of preparaat, en aanbevelingen voor het veilig gebruik ervan op het werk. Deze term wordt specifiek gebruikt voor het Europese systeem van veiligheids informatieblad en wijkt in aantal secties af van het Amerikaanse systeem van Material Safety Data Sheet, afgekort MSDS.

Hardschuim draagelement

LUX ELEMENTS®- TUB-(LINE) FINISH - Met de vloer gelijkgewerkte douchebodems inclusief oppervlakte-element (Geactualiseerd: 01.11.2021)

LUX ELEMENTS®- ELEMENT - Het universele bouwpaneel (Geactualiseerd: 01.11.2021)

De systeemcomponenten

LUX ELEMENTS®- COL-AK - Aanzetlijm (Geactualiseerd: 01.11.2021)

LUX ELEMENTS®- DRY-ASK - Afdichtplamuur (Geactualiseerd: 01.11.2021)

LUX ELEMENTS®- COL-HSV - Grondlaag (Geactualiseerd: 01.11.2021)

LUX ELEMENTS®- COL-MK - Montagelijm (Geactualiseerd: 01.11.2021)

 

powered by webEdition CMS