Alle downloads in een overzicht

In het menu links vindt u alle categorieën van downloads over onze producten en hun verwerking.

Voor alle technische vragen staan de medewerkers van Lux Elements toepassingstechniek te uwer beschikking.

Noot voor Firefox-gebruikers:
Bij de geactualiseerde versie worden pdf bestanden in een geïntegreerde pdf viewer geopend. Dit kan tot een verkeerde weergave leiden . Om de instellingen te wijzigen zodat pdf bestanden worden weergegeven zoals gebruikelijk met Acrobat Reader, gaat u als volgt te werk:

  1. Klik boven in het Firefox-venster op de knop Firefox en selecteer Opties .
  2. Selecteer het paneel Toepassingen.
  3. Zoek in de lijst naar Portable Document Format (PDF) en klik hierop om het te selecteren.
  4. Klik op het vervolgkeuzemenu in de kolom Actie voor de bovenstaande vermelding en selecteer Acrobat Reader

 

OPMERKING

De informatie in deze website beantwoordt aan de actuele stand van kennis. Dit is geen bindende informatie, technische wijzigingen zijn voorbehouden. Tijdens de plaatsing moet rekening gehouden worden met de bijzondere omstandigheden van elk geval, in het bijzonder wat de bouwfysica, de bouwtechniek en het bouwrecht betreft.

powered by webEdition CMS