Binnenmuren - Wanden effen maken over oude tegels

1

Het draagvermogen van de ondergrond controleren, de scheidingslagen verwijderen en het zuiggedrag nagaan. Eventueel ontstoffen, vochtig maken en nastrijken.

2A Algemene

De aanzetlijm COL-AK met behulp van een getande spatel altijd over het volledige oppervlak aanbrengen ingeval van het gebruik van het ELEMENT-EL Baby 4. Naargelang de ondergrond is deze techniek ook bij dikkere panelen mogelijk.

2B Algemene

Bij gebruik van ELEMENT-EL ≥ 6 mm de aanzetlijm COL-AK puntsgewijs door middel van dotten lijm (8 – 10 st. per m²) aan één zijde aanbrengen. De gaten voor slagpluggen FIX-FID of FIX-KSD priemen, vooraleer lijm aan te brengen.

3

De bouwplaat ELEMENT op de bovenkant van de oude tegelbekleding zetten (storende pleistergroeven eventueel eerst uit de weg ruimen) en tegen de wand drukken.

4

Met richtlat en waterpas aankloppen en loodrecht en in hetzelfde oppervlak van de oude tegelbekleding uitlijnen. Ook voor de mooi opeenvolgende uitlijning van de bouwplaten ELEMENT ten opzichte van elkaar zorgen!

5

Na ca. 3 uur vastpluggen. De correcte plug of bevestigingsset kiezen overeenkomstig het muurwerk en de pleisterdikte ter plaatse. Opletten voor eventuele water- en elektriciteitsleidingen.Wij raden 6 – 8 pluggen per m² aan.
TIP: Pluggaten voorboren

6

De overgang tussen ELEMENT en de oude tegelbekleding met stroken glasvezelwapening ARM-100 SK verstevigen.

7

De stroken glasvezelwapening alsook de elementnaden en plugkoppen met COL-AK nastrijken. Het oppervlak mag nu betegeld worden. De verdere vereisten (bijv. afdichtingen) dienen in overeenstemming met de nationale richtlijnen nageleefd te worden.

powered by webEdition CMS