Vragen en antwoorden over douche vloer

Alle open
Alles sluiten
1. Voorbereidende planning

Gelieve al voorafgaand aan de planning de volgende reglementen en normen in acht te nemen:

Bij de planning van een nieuwe, met de vloer gelijkgewerkt douchebakelement dient u rekening te houden met het volgende:

  • het ZDB-blad „Compoundafdichting" van Augustus 2019 en DIN 18534:2017-07 Afdichting in binnenruimten

  • het IVD-blad nr. 3 „Constructieve uitvoering en afdichting van voegen in sanitaire/vochtige ruimtes“;

  • de installatieaanwijzingen volgens DIN 1986-100 en de daaruit voortvloeiende normen voor de afwatering van gebouwen
  • de geluidsweringseisen volgens DIN 4109 resp. VDI 4100
  • de brandbeveiligingseisen van de verschillende deelstaten
  • de barrièrevrijheid volgens DIN 18040-1 resp. DIN18025 en de vrije bewegingsruimte volgens VDI 6000

1.1 Hoe moet de met de vloer gelijkgewerkte douchebak worden ingebouwd?

In openbare gelegenheden mag enkel een douchebak met een gecontroleerd totaalsysteem worden ingebouwd; als bewijs geldt het algemeen attest voor bouw- en woningtoezicht (abP / ETA).

LUX ELEMENTS biedt voor de inbouw van elke LUX ELEMENTS®-TUB douchebak een compleet systeem van passende systeemcomponenten aan, bestaande uit aanzetlijm, verschillende tegellijmen, afdichtingsband, afdichtingsbinnenhoeken en afdichtingsbuitenhoeken en afdichtingsspachtel aan.

1.2 Hoe groot is de plaats waar de met de vloer gelijkgewerkte douchebak ingebouwd moet worden?
Zijn de afmetingen groter dan 1200 x 1200 mm?
Is een zodanig grote douche absoluut noodzakelijk (rolstoelgebruik)?

LUX ELEMENTS raadt aan de afmetingen van de douche te beperken tot maximaal 1200 x 1200 mm, want zo is een optimaal verval bij een lage opbouwhoogte mogelijk. Wanneer een grotere douche noodzakelijk of gewenst is, moet worden gecontroleerd of het procentuele verval volstaat om het douchewater snel naar de afvoer te voeren. Het verval zou niet kleiner mogen zijn dan 1 % (1 cm per 1 m) op de hoofdhellingen. Water kan in combinatie met zeep gevaarlijk glad worden, daarom zou het procentuele verval op de hoofdhellingen niet meer dan 3 % (3 cm per 1 m) mogen bedragen. Een procentueel verval van ongeveer 2 % is optimaal.

Let wel, dat door de adhesiekracht van het water er altijd water in het douchegedeelte zal blijven staan, vergelijkbaar met de voorruit van een auto. Een honderd procent afvoer van het water zal zelfs met de beste afschotplanning niet mogelijk zijn!

Bovendien zou men bij de planning van het verval moeten zorgen dat er een antisliptegelbekleding geplaatst wordt.Voor meer informatie, zie 3.3

1.3 Welke basisvorm heeft men nodig?

LUX ELEMENTS heeft wat de douchebakken met puntafwatering betreft, standaard vier verschillende basisvormen (vierkant, rechthoekig, vijfhoekig en kwartcirkelvormig) in zijn programma, die allemaal met een centraal of decentraal gepositioneerde afvoertechniek verkrijgbaar zijn. Voor de standaardvormen staan de prijzen voor verschillende rastergroottes in de prijslijst vermeld. Bovendien produceert LUX ELEMENTS douchebakken op maat (PLUS).

Ook bij lijnafwateringen zijn vierkante en rechthoekige basisvormen verkrijgbaar. Spreek ons gewoon aan, wanneer u een nog niet uitgevoerde variant nodig zou hebben, wij helpen u graag bij de planning. Het douchebodemassortiment omvat daarnaast: het wandafvoersysteem TUB WALL, de douchebodem TUB PUMP met ingebouwde pomp en de oplossing TUB PL voor alternatieve bekledingen.

1.4 Worden er eisen aan de geluidswering gesteld?

Over het algemeen zou een met de vloer gelijkgewerkte douchebodem akoestisch ontkoppeld ingebouwd moeten worden; dit is één van de redenen voor het gebruik van een randisolatiestrook rondom.

LUX ELEMENTS heeft zijn met de vloer gelijkgewerkte douchebodem getest met de geluidswerende mat LUX ELEMENTS®-TUB-TSM en de verhoogde geluidswering volgens DIN 4109 bereikt. Gelieve rekening te houden met het feit dat de opbouwhoogte van de volledige constructie door de inbouw van LUX ELEMENTS®-TUB-TSM min. 6 mm of 12 mm toeneemt.

1.5 Is de montage van een brandbeveiligingssysteem voorgeschreven?

Dan is de montage van de brandbeveiligingskit LUX ELEMENTS®-TUB-BAS-S FIRE STOP raadzaam, die in een kernboring van 180 – 300 mm ingemetseld wordt. Hiervoor moet de minimale dikte van de betonvloer 150 mm en de afstand van de onderkant van de vloer tot de brandbeveiliging 15 mm bedragen! De afvoerpot wordt met mortel van mortelgroep III ingemetseld. Wanneer het inmetselen van de afvoerpot eventueel omwille van de tijd en/of kosten niet mogelijk is, gebruik in dat geval de doorvoerafdichting LUX ELEMENTS®-TUB-BAZ-DGD, die in een kernboring met een diameter van 160 mm gestoken wordt.

2. Inbouw

2.1 Kunnen de douchebakken LUX ELEMENTS®-TUB ook achteraf nog worden ingekort?

In principe wel. De douchebodems van LUX ELEMENTS worden altijd met verval geleverd; ze hebben ofwel een 1-zijdig (lijnafwatering) of een 4-zijdig verval (punt- of lijnafwatering).

Douchebodems met een 4-zijdig verval moeten aan alle 4 zijden gelijkmatig worden ingekort, wanneer de eigenlijke vervalsituatie behouden moet blijven.

Wanneer de zijden ongelijkmatig ingekort worden, kan het verval verschuiven. douchebodems met een 1-zijdig verval kunnen probleemloos vanuit de hoogste zijde worden ingekort; dit betreft modellen van de productgroep LUX ELEMENTS®-TUB-LINE.

Er zou in ieder geval een afstand van minstens 100 mm van de afvoerrand tot aan de nieuwe douchebodemrand moeten worden aangehouden

 

2.2 Waar moet de afvoer zich bij een puntafwatering bevinden? In de hoek? In het midden?
Hoe wordt er afgewaterd?
Verticaal of horizontaal?
Is er al een kernboring aanwezig?
Is er omwille van een aanwezige kernboring een bepaalde positie vereist?

LUX ELEMENTS heeft twee verschillende, verticale afvoerpotten in zijn programma. De afvoerpot TUB-BAS voor kernboringen met een diameter van 145 – 160 mm en de afvoerpot TUB-BAS 100 voor kernboringen met een diameter van 100 mm.
Indien er horizontaal afgewaterd moet worden, biedt LUX ELEMENTS naast de daarvoor geschikte afvoerpot TUB-BAW bij alle douchebodemvormen een passend onderbouwelement aan. Dit kan voor de afvoerbuis gewoon worden ingesneden en biedt voldoende opbouwhoogte om de afvoerbuizen met het noodzakelijke verval naar de afvoerpijp te voeren. Naast de standaarddikte van het onderbouwelement zijn ook dunnere of dikkere onderbouwelementen mogelijk. Neem contact met ons op als u andere afmetingen nodig heeft, wij helpen u graag met plannen.

2.3 Op welke ondergrond moet de met de vloer gelijkgewerkte douche worden geïnstalleerd?
Ruwe betonvloer?
Houten vloerconstructie?

Oneffenheden in een ruwe betonvloer kunnen de te verwachten inbouwhoogte beïnvloeden. Wanneer de met de vloer gelijkgewerkte douche op dotten aanzetlijm LUX ELEMENTS®-COL-AK gezet wordt, moet hiermee rekening worden gehouden. Wanneer de met de vloer gelijkgewerkte douche op een houten vloer geïnstalleerd wordt, worden de douchebodemmodellen LUX ELEMENTS®-TUB-H aanbevolen, die door hun extreem dunne constructie zorgen voor een minimale opbouwhoogte.

2.4 Waarop moet men bij de ondergrond letten?

De ondergrond moet in het algemeen effen, droog, belastbaar en vrij zijn van trillingen en barsten. Bovendien zou hij vrij moeten zijn van lossende sinterlagen (bv. oude verf). Het oppervlak moet voldoende hechting met de aanzetlijm LUX ELEMENTS®-COL-AK mogelijk maken. Eventueel kan een primerlaag van LUX ELEMENTS®-COL-HSV de hechting van de ondergrond verbeteren.

2.5 Moet de aanwezige badkuip bij de renovatie van een badkamer worden vervangen door een douchebak?

De douchebodems LUX ELEMENTS®-TUB-BOL zijn geschikt voor deze situatie. Ze zijn speciaal afgestemd op de afmetingen van badkuipen en kunnen daarom direct de badkuip vervangen. De douchebodemelementen hebben een afschot van 1200 mm en een 600 mm breed oppervlak zonder afschot, dat naar believen kan worden ingekort...

2.6 Hoe hoog is de maximaal beschikbare opbouwhoogte van de aangrenzende vloer?

Het verval kan eventueel aan de plaatselijke situatie worden aangepast en geoptimaliseerd (vergroot resp. verkleind).

2.7 Hoe wordt een met de vloer gelijkgewerkte douchebodem LUX ELEMENTS®-TUB ingebouwd?

De optimale oplossing is de douchebodem met de speciale aanzetlijm LUX ELEMENTS®-COL-AK ofwel over het volledige oppervlak, of met dotten te verlijmen. Op sterk zuigende ondergronden zal de ondergrond met een voorstrijkmiddel/primer (bv. LUX ELEMENTS®-COL-HSV) moeten worden voorbereid.

2.8 Moet de aangrenzende badkamervloer worden afgedicht?

In de privé woningbouw is dit niet verplicht, wanneer een doucheafscheiding voorkomt dat er water wegloopt. Een bijkomende afdichting biedt echter meer veiligheid tegen verhoudingsgewijs geringe kosten.

2.9 Moeten de muren van het douchebereik worden afgedicht?

Volgens ZDB-blad ( composiet afdichting, augustus 2019 en DIN 18534:2017-07 afdichting in binnenruimten) zijn vochtongevoelige materialen zoals onze dragende hardschuimelementen in het rechtstreeks belaste bereik van een badkamer thuis niet absoluut nodig. Een bijkomende afdichting biedt echter meer veiligheid tegen verhoudingsgewijs geringe kosten. LUX ELEMENTS biedt hiervoor verschillende producten. Enerzijds kunnen hier de bouwpanelen LUX ELEMENTS®-ELEMENT-VK worden gebruikt die in de fabriek voorzien zijn van een afdichtingsmembraan. Anderzijds kan het douchebereik worden afgedicht met een afdichtingsfolie (bv. LUX ELEMENTS®-DRY-DF) resp. met de vloeibaar te verwerken afdichtingsspachtel LUX ELEMENTS®-DRY-ASK. DRY-ASK moet zoals alle vloeibaar te verwerken afdichtingen minstens in twee werkfases (minimale laagdiktes in acht nemen) worden aangebracht. Hierbij moeten de droogtijden van de afzonderlijke lagen worden gerespecteerd.

Gipshoudende ondergronden brengen onder een tegelbekleding in vochtbelaste woonruimtes een zeer groot risico op schade met zich mee. LUX ELEMENTS raadt daarom vochtongevoelige ondergronden zoals bv. van LUX ELEMENTS®-hardschuim aan.

Gebruik voor de afdichting uitsluitend toegelaten afdichtingsmaterialen die een toelating volgens Ü-markering, abP, ETA en/of NEN EN 12004 hebben. Wees bedacht op het feit dat elke doordringing achteraf (bv. zeepbakje) de afdichting teniet doet. Deze bevestiging moet zodanig worden uitgevoerd dat de afdichting niet wordt beschadigd resp. er geen afbreuk wordt gedaan aan de afdichtende eigenschap.

2.10 Hoe wordt de overgang van de muur naar de met de vloer gelijkgewerkte douchebodem afgedicht?
Hoe wordt de overgang van de met de vloer gelijkgewerkte douchebodem naar de aangrenzende vloer afgedicht?
Hoe zouden de hoeken moeten worden afgedicht?

De afdichtingsband LUX ELEMENTS®-DRY-DB(V) evenals de binnen- en buitenhoeken DRY-DB(V)IE resp. DRY-DB(V)AE) ) en DRY-DBIE LINE L/R zijn getest op hun geschiktheid voor het systeem (abP/ETA). De afdichtingsband wordt met de afdichtingsspachtel LUX ELEMENTS®-DRY-ASK afgedicht.

2.11 Hoe kunnen de doorvoeren van buizen of armaturen worden afgedicht?

Speciaal voor deze toepassing bestaan de dilatatiezonemanchetten LUX ELEMENTS®-DRY-DBDZM in verschillende groottes die met het afdichtingsspachtel DRY-ASK worden afgedicht en verlijmd.

2.12 Moet een douchebak LUX ELEMENTS®-TUB nog ter plaatse worden afgedicht?

Nee! Douchebodems van LUX ELEMENTS zijn altijd in de fabriek afgedicht; ze worden waterdicht geleverd. Uitzonderingen zijn enkele producten die ter plaatse moeten worden afgedicht met een meegeleverde afdichtmanchet, bijv. TUB MQ of TUB LINE RT. Alleen de overgangen naar de aangrenzende onderdelen moeten worden afgedicht (zie 2.10).

2.13 Welk gereedschap is er nodig om een met de vloer gelijkgewerkte douchebodem van LUX ELEMENTS in te bouwen?

U heeft enkel het gereedschap nodig dat iedere verwerker dagelijks gebruikt: een potlood om de positie van de douchebodem aan te duiden, een duimstok om op te meten, een zaag (bv. een decoupeerzaag) om de sparing van de afvoerbuis in het onderbouwelement uit te snijden, een troffel, een getande lijmkam met een vertanding van 6 – 8 mm, een plamuurmes, een waterpas om de douchebodem resp. het onderbouwelement uit te lijnen, een snijmes om de afdichtingstape op maat te snijden, een kwast om de afdichtingsspachtel LUX ELEMENTS®-DRY-ASK aan te brengen, een ijzerzaag om de roosteropnamesteun pas te zagen, een vijl om te ontbramen evenals een wegwerpemmer om de lijm resp. afdichtingsspachtel aan te mengen. Er is eventueel nog een kitspuit voor de lijmpatronen LUX ELEMENTS®-COL-MK nodig, dat bij tweedelige douchebodems geleverd wordt.

3. Oppervlakken: tegels, afvoerrooster, afvoergoot

3.1 Wenst de klant een moderne afvoergoot?
Waar moet de afvoergoot worden gepositioneerd?
Wil de klant deze dicht bij de muur of liever bij de uitgang van de douche hebben?
Moet de afvoergoot bij een rechthoekige douchebodem aan de korte of aan de brede kant worden geplaatst?
De klant wil graag een afvoergoot in het midden met verval aan beide kanten?

Hier heeft men twee mogelijkheden:

  1. de productie van een douchebodem op maat
  2. zelf deze inbouwsituatie bouwen met het gootdragende element LUX ELEMENTS®-TUB-LINE ... RT (V) / TUB LINE COMBI RT (V) en het vervalelement (LUX ELEMENTS®-TUB-LINE ... GK)

3.2 Waar is de afvoerpijp in de badkamer?
Is er voldoende verval (min. 1 %) van de afvoerpot naar de afvoerbuis mogelijk?
Wordt de maximale lengte van een ongeventileerde afzonderlijke aansluitleiding van 4 m gerespecteerd?
Zijn er niet meer dan drie afwijkingen van 90° (zonder aansluitbocht) in de stromingsweg nodig?

Anders moet de afvoerleiding worden ontlucht. In dat geval bedraagt het minimale verval van de afvoerbuis 0,5 % en de afzonderlijke aansluitleiding maximaal 10 m. Geventileerde of ongeventileerde afvoerleidingen moeten in Duitsland worden uitgevoerd met een nominale diameter van DN 50.

3.3 Welk tegelmateriaal wordt er geplaatst?

Door een tegelbekleding met veel voegen (bv. natuursteenmozaïek) kan het wegstromende water opstuwen. Bij een met de vloer gelijkgewerkte douchebodem met een gering procentueel verval zou eventueel een tegelbekleding met minder voegen moeten worden gekozen. Gelieve bovendien rekening te houden met het feit dat het fabrieksverval gereduceerd kan worden door een onnauwkeurige plaatsing van de tegelbekleding. Het verval kan voor de plaatsing van de tegelbekleding worden aangepast en verhoogd. (zie 1.2)

Let wel, dat door de adhesiekracht van het water er altijd water in het douchegedeelte zal blijven staan, vergelijkbaar met de voorruit van een auto. Een honderd procent afvoer van het water zal zelfs met de beste afschotplanning niet mogelijk zijn!

LUX ELEMENTS raadt aan antisliptegels te gebruiken van de classificatie R10 volgens DIN 51097.

3.4 Hoe wordt de douchebak later gebruikt?
Wordt deze met een rolstoel gebruikt?
Wordt deze met een looprek gebruikt?

Wanneer er hoge puntlasten verwacht worden, zoals bv. door rolstoelen of looprekken, zou er bij tegels/mozaïek van klein formaat (≤ 20 x 20 mm) moeten worden gewerkt met tegellijmen en voegen die met reactiehars verbeterd zijn (epoxy). De mozaïek zou aan de voorkant op papier gekleefd moeten zijn. Voor tegels/mozaïeken ≥ 50 x 50 mm kunnen ook tegellijmen van kwaliteitsklasse C2 worden gebruikt.

3.5 Welk afvoerrooster wil de klant?

Afvoerroosters hebben invloed op de vormgeving van een douche en het douchecomfort. Bij de puntafwatering biedt een assortiment designroosters naast de standaardoplossing verschillende vormgevingsmogelijkheden voor de douchebodem bv. „ANGOLO“,„MARE“, „LUMEN“, „CUBE“. Let op de respectievelijke bovenlaagdiktes (tegel + tegellijm) van de verschillende afvoerroosters.

3.6 Wil de klant een betegelde afdekking?

„VARI" (dikte vloerafwerking tegel + tegellijm minstens 5 mm; in de afdekking: 8 mm) en TUB-RA-DF met een bedekking (tegel + tegellijm) van minstens 14 mm (in de afdekking 11 mm) dik, bieden betegelbare afdekkingen.

3.7 Wil de klant een afvoergoot met betegelbare afdekking?

Bij de lijnafwatering bieden de modellen LUX ELEMENTS®-TUB-LINE en TUB-LINE COMBI de mogelijkheid om de gootafdekking te betegelen.

4. Douchekop, doucheafscheiding

4.1 Hoe hoog is de waterdruk van de aansluitleiding?
Welke installatiedruk is er nodig om de douches te laten werken?

De waterdruk resp. debietwaarde kan eventueel met een doorstroombegrenzer worden verlaagd.

4.2 Welke douchekop wordt er gebruikt?
Hoe hoog zijn de max. debietwaarden van alle aangesloten douchekoppen?

Andere fabrikanten bieden eventueel douchekoppen met een gelijkaardige bouw, maar kleinere debietwaarden aan. Dat bespaart niet alleen water, maar ook kosten.

4.3 Volstaat het afloopvermogen om het douchewater uit alle geïnstalleerde douchekoppen af te voeren?

Om klachten achteraf te vermijden, zou er eventueel van de één of andere bijkomende douchekop moeten worden afgezien of een andere douchekop met een lager afvoerdebiet moeten worden geïnstalleerd. Aangezien een met de vloer gelijkgewerkte douchebodem nauwelijks stuwhoogte biedt en het douchewater bij opstuwing gemakkelijk in de aangrenzende badkamer kan lopen, zou ook moeten worden gecontroleerd of de stuwhoogte kan worden verhoogd. Hierdoor zal echter ook de inbouwhoogte vergroten!

4.4 Volgens welke norm moet de afvoer van met de vloer gelijkgewerkte douches worden gedimensioneerd?

De afvoerpotten worden zodoende volgens NEN EN 1253 gedimensioneerd. Dit betekent dat er aanzienlijk hogere eisen aan het afloopvermogen worden gesteld.

Omdat deze gelijkloopt met de vloer geldt de afvoer van een barrièrevrije douche als een normale vloerafvoer.

4.5 Waar wordt de douchekop aangebracht?

Door een positionering boven de afvoer kunnen de afvoereigenschappen worden verbeterd. Indien de douchekop bv. in het midden boven een verval aangebracht is, is ook slechts nog de helft van het verval aanwezig. Het risico dat er tijdens het douchen douchewater in de aangrenzende badkamer loopt, is zonder doucheafscheiding zeer groot!

4.6 Wordt er rond het douchebereik een doucheafscheiding aangebracht?
Wordt de doucheafscheiding slechts aan één kant aangebracht of wordt het volledige douchebereik hiermee afgescheiden?

Zonder volledige doucheafscheiding zal tijdens het douchen ook het aangrenzende bereik nat worden.LUX ELEMENTS raadt doucheafscheidingen van veiligheidsglas. Om het uitlopen van douchewater te verhinderen, kan ook een klein drempelniveau in de tegelbekleding worden voorzien.

Volgens DIN 18040 mag deze verlaging resp. dit niveau slechts maximaal 2 cm diep zijn.

LUX ELEMENTS heeft talrijke douchebouwpakketten met douchewanden in zijn programma, zoals bv. de ronde douche TUB-RD, de slakhuisvormige douche TUB-SD ofde ruimte besparende hoekdouche TUB-RSE.

4.7 Moet er een zitbank worden ingebouwd om comfortabeler te douchen?

LUX ELEMENTS heeft verschillende zitbankvarianten onder de productgroep RELAX-BA of CONCEPT-BA in zijn programma. De zitbanken zijn per stuk- of per lopende meter verkrijgbaar, maar de afmetingen en de vorm kunnen uiteraard individueel worden vormgegeven en geproduceerd. Standaard of op maat: De zitbanken kunnen ook met een elektrische verwarmingsmat worden geleverd.

Als alternatief kunnen de meeste banken worden gefreesd voor een waterverwarmingssysteem of kan de bank worden besteld met een in de fabriek gemonteerd waterverwarmingssysteem.

4.8 Moet er aan de scheidingswand uit LUX ELEMENTS®-hardschuim een glazen deur uit veiligheidsglas worden aangebracht?
Moeten er in de met de vloer gelijkgewerkte douche zeepbakjes of dergelijke in LUX ELEMENTS®-hardschuimwanden worden aangebracht?

Hiervoor kan in de fabriek op de juiste maat een strook LUX ELEMENTS®-FIX-PRO-MAK worden ingewerkt. In deze strook kan probleemloos worden geschroefd. Hiervoor moet men ofwel enkel door de tegelbekleding boren en vervolgens een zelftappende schroef gebruiken of de strook volledig doorboren en vervolgens vastschroeven met een plug voor holle ruimten.

5. Onderhoud

5.1 Gebruik na het inbouwen en voor het betegelen een beschermmat om de met de vloer gelijkgewerkte douchebodem te beschermen tegen een te hoge drukbelasting.

Indien een dergelijke beschermmat niet aanwezig zou zijn, kan bv. ook stevig karton of een andere bedekking voldoende lastverdeling garanderen.

5.2 Maak uw klant wegwijs in de juiste reiniging van de stankafsluiters en de tegelbekleding.

Het onderhoud en een juiste verzorging garanderen de duurzaamheid van de producten in hun oorspronkelijke kwaliteit. Informeer uw klant over de reiniging en verzorging van zijn badkamer, in het bijzonder van de douchebak..


Heeft u nog vragen?

Bel ons gewoon op.
Onze technische afdeling helpt u graag bij het oplossen van uw probleem!

Telefon: +49 (0) 21 71/ 72 12 - 750
E-Mail: technik@luxelements.de

powered by webEdition CMS