Gezond wonen met keramiek en LUX ELEMENTS [14.07.09]

De EUF (Europese Vereniging van de nationale vakverenigingen van tegelzetters) heeft samen met haar Europese lidverenigingen en donateurs het concept "Gezond wonen met keramiek" uitgewerkt. Ook LUX ELEMENTS, al jarenlang lid van de EUF, werkt actief aan de totstandkoming en de omzetting van het project mee. 

Het concept wijst op de ecologische en gezondheidsaspecten van keramische producten en legsystemen en is bedoeld als informatie "per tegel" voor ambacht, handel en fabrikanten.  

Keramiek is duurzaam, hygiëne- en reinigingsvriendelijk, vuurvast, lichtecht, antistatisch en emissieneutraal. Ze vormt geen voedingsbodem voor mijten en ziekteverwekkers en voorkomt zodoende schimmelvorming.

Opdat deze voordelen volledig tot hun recht zouden komen, is het belangrijk de juiste systeemcomponenten voor de plaatsing te kiezen. De duurzaam geproduceerde hardschuim draagelementen van LUX ELEMENTS vormen de ideale ondergrond. Samen met de keramiek vormen ze een optimaal systeem waarbij de positieve eigenschappen wederzijds ondersteund en bevorderd worden. Zo zijn hardschuim draagelementen omwille van hun hoge alkaliteit ook resistent tegen schimmel en verhinderen daarmee het ontstaan van allergieën. 

De campagne "Gezond wonen met keramiek" is bedoeld als een waarmerk voor milieuvriendelijke producten van de keramiekindustrie. LUX ELEMENTS vervult met zijn in eigen productie vervaardigd waterdamp geschuimd EPS-hardschuim de beste voorwaarden voor deelname aan het initiatief. Een productie die het milieu en hulpbronnen ontziet, is één van de hoogste doelstellingen van de onderneming en is schriftelijk in de ondernemingsfilosofie vastgelegd. Daarmee past LUX ELEMENTS uitstekend bij het actuele concept "Gezond wonen met keramiek".

Samen met de EUF werden reeds eerste, succesvolle seminaries over de campagne georganiseerd, waarvan er nog zullen volgen.

Bovendien houdt LUX ELEMENTS eigen voordrachten over het thema dragend hardschuimmateriaal in het systeem met keramiek rekening houdend met het gezondheidsaspect.

powered by webEdition CMS