Drempels en hellingen

Met de drempels REAX-CU en de hellingen RELAX-RP is het mogelijk douchebodems met trede te begrenzen of naar de bodem toe af te schuinen.

LUX ELEMENTS®-RELAX-CU-F-5/-8
Ondergrond volgens norm zonder verdere afdichting voor private douchezone conform DIN 18534

 

Drempels – RELAX-CU-F

waterstop voor douchebakken, prefabdrempels

Prefab drempels als waterstop voor douchebakken met trede (Step-Up) in verschillende lengten. Als bescherming tegen spatwater voor vloer en badkamer.

Door de drempels simpelweg in te korten kunnen ze worden aangepast aan elke douchebakafmeting.

RELAX-CU-F-5
Drempels

RELAX-CU-F-8
Drempels

RELAX-RP-M
Hellingen

Verval: 19,2 %

RELAX-RP-L
Hellingen

Verval: 12,8 %

Hellingen – RELAX-RP

Prefab hellingen

Prefab hellingen in twee breedten met verschillend verval en een lengte van 1828 mm, voor een barrièrevrije overgang van de badkamervloer naar een douchebak met trede (Step-Up).

Door de hellingen simpelweg in te korten kunnen ze worden aangepast aan elke douchebakafmeting.

Productgegevens